Home Phong trào văn nghệ quần chúng MISA's Got Talent

    Phong trào văn nghệ quần chúng MISA’s Got Talent

    0
    24

    Phong trào văn nghệ quần chúng MISA’s Got Talent được phát triển từ cuộc thi MISA’s Idol và được hưởng ứng rộng khắp trên toàn hệ thống công ty. Những đồng nghiệp thường ngày tận tụy với chuyên môn, nay tỏa sáng với những tài năng ngạc nhiên trên sân khấu đã giúp người MISA thêm niềm vui và sự gắn kết.