Home Bà Đinh Thị Thúy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc

    Bà Đinh Thị Thúy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc

    0
    35

    Ngày 25/6/2016, MISA đã tổ chức Lễ bổ nhiệm bà Đinh Thị Thúy giữ vị trí Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016 – 2020, thể hiện sự ghi nhận về khả năng lãnh đạo cũng như những đóng góp của bà vào sự phát triển của công ty. Dưới sự dẫn dắt của bà Đinh Thị Thúy, công ty đã vững vàng đi qua các giai đoạn khó khăn cũng như gặt hái nhiều thành quả về sản xuất, kinh doanh, đào tạo phát triển đội ngũ. Năm 2021, bà Đinh Thị Thúy tiếp tục được tái bổ nhiệm nhiệm kỳ mới.