Home Lan tỏa giá trị thiết thực cho cộng đồng trong giai đoạn...

    Lan tỏa giá trị thiết thực cho cộng đồng trong giai đoạn Covid-19

    0
    20

    Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, MISA đã có nhiều hoạt động mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng như: tổ chức gần 100 hội thảo online; mở các gói ưu đãi dành cho doanh nghiệp, trường học khi sử dụng giải pháp của MISA; ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19; tài trợ máy tính bảng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.