Home MISA Mimosa được khuyến cáo sử dụng trên toàn quốc

    MISA Mimosa được khuyến cáo sử dụng trên toàn quốc

    0
    22

    Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa 4.5 phát hành và được Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về CNTT khuyến cáo sử dụng trên phạm vi toàn quốc. MISA Mimosa đã tận dụng được cơ hội này và phát triển đến tận bây giờ, là đòn bẩy để phần mềm kế toán HCSN được triển khai rộng rãi trên toàn quốc trong nhiều năm.