Home MISA đạt chứng chỉ CMMi Level 3 về sản xuất phần mềm

    MISA đạt chứng chỉ CMMi Level 3 về sản xuất phần mềm

    0
    31

    MISA được công nhận đạt chuẩn CMMi Level 3 – là chứng chỉ đánh giá về độ thuần thục trong quy trình sản xuất phần mềm có giá trị toàn cầu mà hiện chỉ có một số ít doanh nghiệp tại Việt Nam đạt được. Chứng chỉ CMMi Level 3 đã khẳng định năng lực của MISA trong lĩnh vực sản xuất phần mềm cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm mang tới cho khách hàng.