Home MISA nhận cú đúp giải thưởng Sao Khuê đầu tiên

    MISA nhận cú đúp giải thưởng Sao Khuê đầu tiên

    0
    26

    Năm 2005 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của MISA cả về sản phẩm và tốc độ tăng trưởng. Đây cũng là lần đầu tiên MISA đạt 02 giải Sao Khuê, được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trao tặng. MISA là một trong ba đơn vị có tốc độ tăng trưởng tiêu biểu trong năm và MISA Mimosa 5.9 được vinh danh bởi hiệu quả trong việc cải tiến công tác kế toán trong các đơn vị Hành chính sự nghiệp.