Home Những giải thưởng đầu tiên cho nỗ lực của MISA

    Những giải thưởng đầu tiên cho nỗ lực của MISA

    0
    32

    Với những nỗ lực và cống hiến, MISA được nhận giải thưởng đầu tiên – Huy chương bạc sản phẩm CNTT. Giải thưởng không chỉ là sự khẳng định cho những đóng góp thiết thực của MISA trong lĩnh vực CNTT của nước nhà mà còn mang giá trị tinh thần to lớn tiếp thêm sức mạnh để MISA tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong thời gian tiếp theo.