Home MISA khởi xướng thành lập Liên minh an toàn thông tin CYSEEX

    MISA khởi xướng thành lập Liên minh an toàn thông tin CYSEEX

    0
    57

    Năm 2022, MISA khởi xướng thành lập Liên minh CYCEEX với mục đích chia sẻ kiến thức,  kinh nghiệm giúp nâng cao năng lực trong việc phòng ngừa và ứng phó các sự cố về an toàn thông tin (ATTT) trên không gian mạng. Liên minh gồm các doanh nghiệp: MISA, Sapo, Viettel Solutions, Bảo Việt, FSI và Bravo, cam kết sẽ góp phần nâng cao năng lực ATTT cho hệ thống thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức và quốc gia, qua đó tạo nên một môi trường an toàn để phát triển bền vững trong bối cảnh nhiều thách thức về ATTT mạng như hiện nay.