Home Thành lập Trung tâm kinh doanh Doanh nghiệp - tiền đề cho...

    Thành lập Trung tâm kinh doanh Doanh nghiệp – tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh tiếp theo

    0
    31

    Tháng 3/2009, MISA thành lập Trung tâm Kinh doanh Doanh nghiệp tại VP Hà Nội và VP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước tập trung chuyên sâu của MISA với thị trường doanh nghiệp. Đây cũng chính là tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh và chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp của trong các giai đoạn sau.