Home Tiên phong ứng dụng AI vào phát triển sản phẩm

    Tiên phong ứng dụng AI vào phát triển sản phẩm

    0
    62

    Là đơn vị tiên phong phát triển sản phẩm công nghệ theo định hướng cuộc cách mạng 4.0, năm 2018, MISA đã ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại tiện ích cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm như: Giám đốc tài chính số đầu tiên trên Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS (tên gọi cũ AMIS.VN), Nhân viên order số đầu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà hàng trên MISA CukCuk (tên gọi cũ CUKCUK.VN) và Trợ lý nhập liệu đầu tiên cho giáo viên trên nền tảng giáo dục MISA EMIS (tên gọi cũ QLTH.VN).