Home MISA ra mắt loạt sản phẩm mới và phiên bản mới

    MISA ra mắt loạt sản phẩm mới và phiên bản mới

    0
    20

    Trong năm, MISA liên tục ra mắt các sản phẩm mới: Phần mềm quản lý trường học QLTH.VN (tiền thân của MISA EMIS), Hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN (sau đổi tên là MISA AMIS), phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN (sau đổi tên là MISA QLTS), Dịch vụ kê khai thuế qua mạng MISA M-Tax… khẳng định tâm thế chủ động tiên phong trong cập nhật các công nghệ mới và mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.