Home MISA đạt tiêu chuẩn Hệ thống quản lý An ninh thông tin...

    MISA đạt tiêu chuẩn Hệ thống quản lý An ninh thông tin ISO 27001

    0
    28

    Năm 2013, MISA đón nhận chứng nhận quốc tế ISO/IEC 27001:2005 (ISO 27001) cho Hệ thống quản lý an ninh thông tin sau một thời gian triển khai ngắn kỷ lục. Việc xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin không chỉ giúp MISA thiết lập một hạ tầng thông tin an toàn mà còn đảm bảo hệ thống thông tin luôn bảo mật nhằm giảm thiểu các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hiện tại, MISA đã đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013.