Home Chính thức thành lập Văn phòng MISA Hồ Chí Minh

    Chính thức thành lập Văn phòng MISA Hồ Chí Minh

    0
    25

    Văn phòng MISA Hồ Chí Minh (MISA HCM) chính thức được thành lập, trụ sở tại số 7 đường Nam Quốc Cang với đội ngũ 5 thành viên chủ chốt ban đầu. Dấu mốc này làm nền móng cho sự lớn mạnh của MISA HCM về sau, khi đã gây dựng được một tòa nhà, đội ngũ lớn mạnh và đóng góp nguồn doanh số lớn cho công ty.