Home Triển khai phần mềm mới cho ngành Thi hành án dân sự

    Triển khai phần mềm mới cho ngành Thi hành án dân sự

    0
    26

    MISA Panda.NET 2006 được phát hành, đánh dấu bước tiến triển khai một nghiệp vụ mới của MISA dành cho toàn ngành Thi hành án dân sự với gần 800 đơn vị trên cả nước. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên MISA phát triển bằng công nghệ Microsoft .NET Framework – một công nghệ mới hiện đại, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng.