Home Dự án phần mềm báo cáo Ngân hàng RESTAB đặt nền móng...

    Dự án phần mềm báo cáo Ngân hàng RESTAB đặt nền móng cho các dự án lớn sau này

    0
    43

    Chỉ với 2 nhân sự nhưng MISA Group khi đó vẫn mạnh dạn ký hợp đồng với ngân hàng Deutsche Bank – một ngân hàng tên tuổi của Đức và triển khai thành công phần mềm Báo cáo ngân hàng RESTAB. Dự án RESTAB giúp cho 2 chàng trai MISA sự tự tin để có thể thực hiện các dự án quy mô lớn và đặt nền móng cho việc chinh phục các dự án phức tạp hơn sau này.