Home Ra đời phần mềm đóng gói đầu tiên tại Việt Nam

    Ra đời phần mềm đóng gói đầu tiên tại Việt Nam

    0
    29

    Từ nền móng phiên bản 1.0, MISA cho ra đời phần mềm đóng gói đầu tiên tại Việt Nam dành cho kế toán doanh nghiệp với tên gọi MISA SME 2.0, được triển khai thành công cho khách hàng lớn là Công ty liên doanh Fremiko. Dự án mang tới sự trưởng thành và bài học quan trọng nhất được rút ra: phần mềm phải được đưa vào sử dụng thực tế thì mới có thể gọi là thành công.