Home Nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Tài chính

    Nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Tài chính

    0
    20

    MISA vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính, kế toán từ năm 2009 – 2010, khẳng định những đóng góp của MISA trong việc phát triển và đưa các giải pháp công nghệ nhằm giúp các đơn vị thay đổi phương thức làm việc, mang lại hiệu quả cao, dữ liệu minh bạch, chính xác, báo cáo kịp thời.