Home Thành lập Viện đổi mới doanh nghiệp MIBI cung cấp tri thức...

    Thành lập Viện đổi mới doanh nghiệp MIBI cung cấp tri thức Tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp

    0
    23

    Sáng ngày 12/04/2021, MISA chính thức thành lập Viện Đổi mới Doanh nghiệp (MIBI). Đây là nơi nghiên cứu và tập hợp những tri thức về đổi mới về quản trị doanh nghiệp, tập hợp của các chuyên gia, diễn giả trong và ngoài nước để chia sẻ kiến thức cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc chuyển đổi số cũng như sự phát triển của nền kinh tế đất nước.