Home Lần đầu tiên có phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính...

    Lần đầu tiên có phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính cho đơn vị HCSN

    0
    24

    MISA Mimosa.NET X1 2006 – phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính đầu tiên, giúp các cơ quan chủ quản và các đơn vị cấp dưới tổng hợp – gửi báo cáo tự động, rút ngắn đáng kể thời gian làm và gửi báo cáo giữa 2 cấp, mang lại hiệu quả cao trong các cơ quan khối Nhà nước. Sản phẩm này đã trở thành bạn đồng hành của hàng nghìn kế toán HCSN khắp mọi miền. Hiện sản phẩm đã được đổi tên thành MISA Lekima.