Home Phần mềm MISA Bamboo.NET - dấu mốc tin học hóa cho kế...

    Phần mềm MISA Bamboo.NET – dấu mốc tin học hóa cho kế toán xã, phường

    0
    24

    Ngày 01/3/2009, MISA phát hành Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET – phần mềm kế toán đầu tiên dành cho các đơn vị HCSN cấp xã/phường. Sản phẩm đánh dấu cột mốc của MISA trong việc cung cấp giải pháp cho các cấp nhỏ nhất trong khối cơ quan hành chính Nhà nước, giúp cho công tác tin học hóa cấp xã, phường hiệu quả hơn. Đến nay, MISA đã triển khai phần mềm tại 10.000 trên khoảng 11.000 đơn vị xã, phường khắp cả nước.