Home Phát hành Hóa đơn điện tử MISA meInvoice

    Phát hành Hóa đơn điện tử MISA meInvoice

    0
    30

    Ngày 05/01/2018, Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice (tên gọi cũ là meInvoice.vn) được chính thức phát hành và tích hợp trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017. Đây là dịch vụ hóa đơn điện tử đầu tiên được ứng dụng công nghệ Blockchain giúp nâng cao độ an toàn, bảo mật và minh bạch trong các giao dịch. Với sản phẩm này, MISA chính là đơn vị duy nhất vừa cung cấp phần mềm kế toán vừa cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tích hợp.