Home Ra mắt Nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP

    Ra mắt Nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP

    0
    25

    Nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP được MISA phát hành năm 2019, trở thành nền tảng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ kết nối các đơn vị kế toán dịch vụ, đại lý thuế với các doanh nghiệp có nhu cầu thuê dịch vụ. Thông qua MISA ASP, doanh nghiệp có thể tối ưu hơn 75% chi phí so với việc duy trì 1 bộ máy kế toán. Sản phẩm cũng được Bộ Thông tin và Truyền thông chọn là nền tảng số xuất sắc nhất trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.